Om oss

Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

Vår historie

Landsforeningen for barnevernsbarn ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. For å være medlem i LFB må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten, så vi involverer barnevernsbarna selv i alle ledd i vår organisasjon. Medlemmene våre har også muligheten til å bli erfaringskonsulenter. 

LFB har vært en sterk pådriver for ettervern, brukermedvirkning og brukerinvolvering i dagens barnevern. I dag er vi fortsatt en sterk samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og fundamentet vårt er den erfaringskunnskapen vi kan bidra med.
 
Landsforeningen for barnevernsbarn har laget to filmer om ettervern som kan bestilles hos oss. Vi er også i gang med å utvikle nye og oppdaterte brosjyrer som vil kunne bestilles. Følg med for mer informasjon.

Organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn består av flere ledd:
Landsmøtet er det høyeste organet i organisasjonen. Det er landsmøtet som bestemmer hva LFB skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det. Landsmøtet avholdes hvert år i april, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi styringsdokumentene for organisasjonen.

Styret er det høyeste organet mellom landsmøtene og består av 9 medlemmer. Styret leder organisasjonen etter de prioriteringene som er bestemt av landsmøtet og I tråd med styringsdokumentene til LFB. De har ansvar for det politiske arbeidet og tar avgjørelser fra dag til dag. Styret representerer organisasjonen utad og har sammen med administrasjonen, ansvar for den organisatoriske fremdriften i organisasjonen.

Administrasjonen holder til på hovedkontoret i Oslo og har ansvar for det administrative arbeidet og den daglig driften i LFB. Sammen med styret, tar de avgjørelser fra dag til dag og tar i mot henvendelser fra medlemmer, samarbeidspartnere og deltar på møter på vegne av LFB.

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives blir fulgt. Komiteen rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Komiteens mandat er hjemlet i vedtektene (§ 4.1).

Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående styringsdokumentene og formelle ting.

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre verv, eller som har forslag om kandidater. Valgkomiteen innstiller kandidatene på det årlige landsmøtet.